காம வாழ்க்கை Part 3 – tamil sex story

Tamil Sex Stories - In the format of Audio Sex & Text

“என்னுடையது 38″ என்று மலர் அம்மா ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்சொன்னால்.

நீங்கள் எந்த நிறத்தை விரும்புகிறீர்கள்” என்று நான் கேட்டேன்.

இதைக் கேட்ட மலர் அம்மா வெட்கப்பட்டு, “நீ விரும்பும் எதையும்” என்றாள்.

“அப்படியானால் நீங்கள் சேலை அணிவதை நான் பார்க்க முடியுமா” என்று நான் கேட்டேன்.

இது கேள்வி அம்மாவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அம்மாவால் அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அவள் சில நொடிகள் யோசித்து “உனக்கு பார்க்கணுமா?”

“ஆமாம்” என்று நான் கூறினான்.

அடுத்த நாள் நான் அம்மாக்கு சிவப்பு கலர் புடவையை வாங்கினேன்.

“நீங்கள் இதை அணிய முடியுமா” என்று நான் கேட்டேன்.

“நீ விரும்பினால்” என்றாள்.

“ஆம், நீங்கள் அதை அணிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்” என்று நான் கூறினான்.

“இப்போதா ” அவள் கேட்டாள்?

“ஆமாம், இப்போதே” நான் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து பதிலளித்தேன்.

மலர் அம்மா புடவைமாற்ற அவள் அறைக்குள் சென்றாள்.

நான் எனது தாயார் திரும்பி வருவதற்காக பொறுமையாகக் காத்திருந்தார், 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மலர் அம்மா வரும்போது அவளைப் பார்த்து சிலிர்த்தேன் , “நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அம்மா” என்று நான் கூறினான்.

“நீ உண்மையைச சொல்கிறாயா” மலர் அம்மா கண் புருவங்களைத் தூக்கிக் கேட்டாள்.

“ஆமாம்,உண்மையை ” என்று நான் கூறினான்.என் கண்கள் அவள் மீது சுற்றிக்கொண்டிருந்தன.

“நீ இப்ப சந்தோஷமா ” என்று மலர் அம்மா கேட்டாள்.

“ஆம்” என்று நான் கூறினான்.

“எனக்கு வெட்கமா இருக்கு ” என்று மலர் அம்மா பதிலளித்தால் .

“ஏன், எதற்காக” என்று நான் கேட்டேன்

“இந்த மெல்லிய புடவையில் உன் முன்பு நிற்க” மலர் அம்மா பதிலளித்தால் .

“வெட்கப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது” என்று அவளிடம் கேட்டேன்.

“நான் உணர்கிறேன் . . .” மலர் அம்மா பதிலளித்தால் .

“எனக்கு தெரியும், ஆனால் நீங்கள் இதை அணிந்ததால் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்” என்று நான் கூறினான்.

“அவ்ளவுதானா ” என்று மலர் அம்மா கேட்டாள்.

“நான் வாங்கிய புடவையை நீங்கள் அணிந்திருக்கிறீர்கள்” என்று நான் கூறினான்..

“மேலும்” என்று மலர் அம்மா கேட்டாள்.

“மேலும், உங்கள் blouse யை எனக்குக் காட்டினீர்கள்”என்று நான் கூறினான்..

“மேலும்”

‘நேற்று இரவு உங்கள் மார்பின் ஒரு தரிசனம் எனக்கு கிடைத்தது “என்று நான் கூறினான்..

“ஆமாம், நீ என் மார்பைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் . வேறு என்ன பார்த்தாய்” என்று மலர் அம்மா கேட்டாள்.

“அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை” என்று நான் கூறினான்..

“அந்த இரவு பற்றி என்னிடம் சொல்ல விரும்புகிறாய?” அம்மா கேட்டாள்,

நான் தலையை இல்லை என்று ஆட்டினேன்.

“அந்த இரவில் நடந்தது எனக்கு எதுவும் நினைவில் இல்லை,” அம்மா சொன்னால் , “ஆனால் என் புண்டையில் உன் வாய் மற்றும் உன் நாக்கு என் துளைக்குள் அசைவதைத் தவிர.”

“சாரி அம்மா ” ன்று நான் கூறினான்..

“ஏன் இந்த மெல்லிய புடவையை என்னை அணியச் செய்தாய்” என்று அவள் கேட்டாள்.

“நான் உங்களை அதில் பார்க்க விரும்பினேன்” என்று நான் கூறினான்..

“ஏனென்றால் இது என் உடம்பை கட்டுகிறது” என்று அவள் கேட்டாள்.

“ஆம், இது உங்கள் அழகான அங்ககளை அதிகபட்சமாகக் காட்டுகிறது” என்று நான் கூறினான்..

“நீ அதைப் பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறாய் ” என்று அவள் கேட்டாள்.

“ஆம், அந்த புடவையில் நீங்கள் அணிந்திருப்பதைக் கண்டு நான் பெருமைப்படுகிறேன்” என்று நான் கூறினேன்

“ஒரு பெண்ணை எப்படி ஈர்ப்பது என்பது உனக்கு நன்றாக தெரியும்” என்று அவள் கேட்டாள்.

“என் வார்த்தைகளால் நீங்கள் ஈர்க்கப்படுகிறீர்களா” என்று நான் சொனேன்

“பிறகு நீ என்ன ஏன் இந்த புடவை அணிய தூண்டினாய் ” என்று அவள் கேட்டாள்.

“நீங்கள் ஒரு கட்டழகி ” என்று நான் சொனேன்

“ என் அப்படி சொல்கிறாய் ” என்று அவள் கேட்டாள்.

“எனக்கு போஸ் கொடுக்கிறிங்க ” என்று நான் சொனேன் .

“ஓ! நான் உனக்கு போஸ் கொடுப்பதால் தான் நான் அழகாக இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறாயா ?” என்று அவள் கேட்டாள்?

“இல்லை, அதன் காரணமாக மட்டுமல்ல, நீங்கள் உண்மையில் ஒரு கட்டழகி ” என்று நான் சொனேன் .

“என்ன என்கிட்ட அழகாக இருக்கிறது” அவள் கண்கள் அவள் உடலை பார்த்தபடி கேட்டாள்.

“நீங்கள் உயரமாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய அழகான முகம், இருண்ட கண்கள், ரோஸி கன்னங்கள் மற்றும் துடிக்கும் உதடுகள் ” என்று நான் சொனேன்

“ஒரு பெண் உயரமாக இருந்தால் , இருண்ட கண்கள் இருந்தால், ரோஸி கன்னங்கள் மற்றும் துடிக்கும் உதடுகளுடன் இருந்தால் அவள் கட்டழகியா ?” என்று அம்மா கேட்டாள்.

“இல்லை” என்று நான் சொனேன்

“அப்படியானால் நீ யாரை கட்டழகி என்று அழைப்பாய்?” என்று அவள் கேட்டாள்.

“அழகான பெண், வளைந்த இடுப்பு, நன்கு வட்டமான பிட்டம் மற்றும் நீண்ட மெல்லிய தொடைகள் உள்ளவளு க்கு” என்று நான் சொனேன்

“அந்த அம்சங்களை நீ என்ட பார்க்கிறாயா ” என்று அவள் மகிழ்ச்சியடைந்தாள்.

“ஆமாம் இன்னும் அதிகாமாக ” என்று நான் சொனேன்

அதைக் கேட்ட மலர் அம்மா புருவங்களைத் தூக்கி, “நான் உனக்காக அதை செய்வேனா ?” என்று கேட்டாள்.

“நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன்” என்று நான் கூறினேன்.

“உனக்கு அதிக நம்பிக்கை இருக்கிறது” என்றாள்.

“நீங்கள் எனக்காக செய்விர்கள் என்று அதிக நம்பிக்கைகள் உள்ளது ” என்று நான் கூறினேன்

“நீ என்னை கற்பனை செய்வாயா?” என்று அவள் கேட்டாள்.

“ஆமாம், நான் உங்களை கற்பனை செய்வேன், உங்கள் புடவை இல்லாமல் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன்” என்று நான் கூறினேன்.