அண்ணி என் காதலி – kamakathaikal

Tamil Sex Stories - In the format of Audio Sex & Text

நான் அன்பு தென்காசி உள்ள கிரமத்தில் இருக்கிறேன் என் அண்ணன் மனைவி தான் என் காதலி நான் அண்ணியை பர்த்தவுடன் என் மனதை திருடிவிட்டால் அவள் தமன மாதிரி இருப்பா அளவு 34 30 36 அவள் என்னிடம் நல்ல பழுகுவாள் நான் ஒரு நாள் அவள் வீட்டுக்கு சென்றேன் அவள் அழுதுகொண்டு இருந்தால் நான் என்ன என்று கேர்க்க ஒன்றும் இல்லை சென்ன நாள் மீண்டும் கேற்க்க அவள் சென்ன அண்ணன் அவளை சந்தெசபடுத்த முடியயையாம் நான் என் என்று கோர்க்க அவள் அண்ணன் வருவன் இரண்டு நிமிடத்தில் முடித்து விடுவான் என்று சொன்னால் நான் அதற்கு தான் இன்னும் குழந்தை இல்லைய என்று கோர்க அம் என்று செல்லி அழெதெங்கினால் நாள் சமதனாம் செய்து நான் உதவி செய்கிறேன் என்று சென்னேன் அவள் என்னை பார்த்து இது இது தப்பு என்று செல்லி விலகினல் நான் இது யருக்கும் தெரியமல் பர்த்து கொள்லாம் என்று என்று செல்லி அவள் உதட்டில் முத்தம் இட்டோன் அவள் இதை எதிர் பார்க்கவில்லை அவள் தல்ல நான் இன்னும் அழுத்தி முத்தம் முத்தம் இட்டோன் பின் அவள் ஏற்றுகென்டால் நான் பின் அவளை துன்கி அறைக்கு சென்று நைட்டியை துக்கி நிர்வனம் ஆக்கி அவள் முலையை நக்க அவள் அவள் துடிக்க கத்த அ அ ஆ ஆ ஆ அ அ அ ஆஆ பின்15 நிமிடம் செய்து விட்து அவள் அக்குலை பார்க்க காடுடாக இருந்து அதை நக்க அவள் துடிக்க அ அ ஆஆ அ அ ஆ பின் புண்டையை அடைந்து நக்க அது சுவையக இருந்தது நக்க அவள் அ உ ஆ அ ஆ அ ஆ அப்படி தான் நக்கு உங்க அன்ன நக்க மாட்டான் பின் உச்சம் அடைய அதை அதை குடித்து பின் அவளை திரும்பி படுக்க வைத்து சூத்தை நக்க அவள் மூனங்க பின் 10 நிமிடம் நிமிடம் செய்து எனது ஆடைகளை கலற்றி விட்டு அவள் வாய் அருக ெகண்டு சென்ற பின் அவள் ஊம்ப நாள் முனங்க பின் 15 நிமிடம் ஊம்ப நான் உச்சம் அடைய அதை குடித்து விட்டால் பிள் அவள் வாய்ல் முத்த இட்டு எனது சுண்ணியை அவள் புண்டையில் வைத்து அழுத்த அது போகவில்லை நான் நக்கு அழுத்த அவள் கத்த முத்தம்யிட்டு உள்ளவிட அப்படிய இயங்க அவள் கத்த பின் முனங்க அ அ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ உ ஊ ஊ அப்படிதன் முனங்க நான் வேகமாக ஓக்க 15 நிமிடம் பிள் இருவரும் உச்சம் அடைய அப்படியே இருக்க பின் அவள் இனி நீ என் கனவன் என்று எனது முத்தம் தந்தல் பின் சூத்தை ‘நக்கி என சுண்ணியை நுலைக்க அவள் அழுக பின் மூனங்க நான் ஒக்க அவள் உஊ ஆ அ அ அ ஆ அ ஆஆ அ ஆ ஆஅ முனங்க 15 நிமிடம் ஒக்க உச்சம் அடைய அவள் சூத்தில் விட்டோல் பின் அவள் எனக்கு முத்தம் இட்டால் அப்படியே தூங்க காலையில் நான் என் வீட்டிக்கு வந்தேன் 3 வாரம் முடிந்து அவள் சென்ன நான் அம்மா அய்டேன் பின் நேரம் கிடைக்கு போது ஒக்குவேன்
பெண்கள் சுகம் தேவை என்றால் [email protected] mg பன்னுங்க

5571400cookie-checkஅண்ணி என் காதலிno